Skip to content

Cel projektu

Cel projektu

Z przyjemnością prezentujemy projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji edukacyjnych, oświatowych, wolontariackich i patriotycznych wśród generacji Z. Skupiamy się na wykorzystaniu potencjału mediów społecznościowych oraz aplikacji takich jak TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter.
Projekt jest skierowany do młodych osób urodzonych w latach 1995-2012, zaangażowanych w działalność samorządów studenckich, doktoranckich uczelni wyższych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich z województwa Śląskiego.
 
Jako ważną część naszej inicjatywy, przygotowaliśmy inspirujący weekendowy wyjazd. W jego ramach zaplanowaliśmy różnorodne warsztaty oraz panele dyskusyjne z udziałem influencerów oraz młodych działaczy społecznych.
Nasi uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w:
 
  • Warsztacie dotyczącym zrozumienia praw samorządu uczniowskiego w szkołach ponadpodstawowych oraz na uczelniach wyższych.
  • Praktycznym warsztacie promującym patriotyzm i wolontariat w mediach społecznościowych.
  • Panelu dyskusyjnym, gdzie omówione zostaną sposoby przekazywania wiedzy za pomocą aplikacji i mediów społecznościowych, a także perspektywa młodzieży na politykę samorządową.
  • Warsztcie skupiającym się na identyfikowaniu problemów generacji Z i poszukiwaniu możliwości ich rozwiązania.
To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej. Jesteśmy przekonani, że nasz projekt przyczyni się do rozwoju umiejętności oraz świadomości młodych liderów, inspirując ich do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.
GenZ cel projektu 2
belka GenZ
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO

AKRONIM-KOLOR
logo proo
1328x560
Skip to content