Skip to content

Zobacz infografikę projektu

5 warsztatów w każdym z 4 miast

Ponad 500 uczestników wykładów 

Ponad 150 zarejestrowanych uczestników

Ponad 10 patronów

UL talet 3
poczucie wartości
I warsztaty
Budowa poczucia własnej wartości i
poprawa kompetencji interpersonalnych:


Dzięki szkoleniom prowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów członek uniwersytetu poprawi swoje umiejętności w zakresie negocjacji, pracy zespołowej, zachowań asertywnych oraz zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym.

II warsztaty
Kształtowanie kompetencji cyfrowych

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Rozwiną swoje umiejętności w zakresie rozumienia technologii, otwarcia na interakcje z internetowym światem. Zostaną ukierunkowani i nastawieni na innowacyjność i błyskawiczną adaptację wirtualnej przestrzeni. Poszerzą swoje zdolności w efektywnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

bezpieczeństwo
prowadzenie działalności
III warsztaty
Podstawy Przedsiębiorczości

Uczestnicy zostaną znajomieni z podstawowymi zasadami prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Pogłębią wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i finansów.

IV warsztaty
Kształtowanie podstaw ekologicznych:

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z potrzebą dbania o środowisko naturalne, w tym koniecznością oszczędzania wody oraz używania ekologicznych form ogrzewania. Pogłębią świadomość istotności ekologii.

ochrona środowiska
postawy patriotyczne
V warsztaty
Kształcenie podstaw patriotycznych i wrażliwości kulturalnej:

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach artystycznych, mających na celu uwrażliwienia ich na sztukę związaną z patriotyzmem i dziedzictwem narodowym.

belka_ludowe2023
belka patroni kopia
belka patroni racibórz 2
belka gliwice
logo ślązag
logo zagłebie24
dziennikzachodni
logo powiat bl
tablica UL last v2
Skip to content