Skip to content
belka kopia

Zobacz podsumowanie projektu

33 beneficjentów projektu

33 godziny mentoringu

 4 przeszkolonych członków organizacji

Czym jest poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie to szersze, wszechstronne doradztwo dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mających problem, z którym samodzielnie nie potrafią sobie poradzić. Jest to poszukiwanie najlepszego rozwiązania, które niekoniecznie musi być związane z konkretnymi dziedzinami prawa.

Często ogromna grupa osób, nawet tych zaangażowanych w życie społeczne nie ma wystarczającej wiedzy dotyczącej chociażby dostępności czy zakresu usług różnych instytucji i podmiotów, w których mogą ubiegać się o pomoc lub do których mogą zwrócić się z indywidualnym problemem. Porada obywatelska w wielu przypadkach oznacza przede wszystkim wysłuchanie danej osoby, zdiagnozowanie jej sytuacji oraz znalezienie rozwiązania, które pozwoliłoby na poprawę sytuacji bądź zmniejszenie negatywnych skutków problemu, z jakim się zgłosiła. 

Czego dotyczą porady obywatelskie?

Porady obywatelskie najczęściej dotyczą spraw i problemów życiowych takich jak: kłopoty mieszkaniowe, utrata prawa najmu, zagrożenie eksmisją, długi, świadczenia i zasiłki, prawo do emerytur i rent itd. Porady udzielane przez organizacje świadczące poradnictwo obywatelskie wiążą się często ze sprawami regulowanymi prawem miejscowym, uchwałami samorządu lokalnego, wymagają dokładnej wiedzy o adresach i kompetencjach konkretnych lokalnych instytucji. To sprawy, które w małym stopniu leżą w sferze zainteresowania przedstawicieli korporacji prawniczych, a stwarzają realne problemy dla wielu osób. 

Porady adwokata czy radcy prawnego często są zbyt drogie. Tutaj w zastępstwie pojawia się możliwość skorzystania z poradnictwa obywatelskiego, które jest nieodpłatne. 

poradnctwo last
poradnictwo 4

Co oferujemy?

Nasze działania będą przede wszystkim realizowane w przestrzeni wirtualnej, dzięki czemu kontakt z nami będzie ułatwiony i dostępny dla każdego. Nie wykluczamy jednak spotkań stacjonarnych na specjalną prośbę beneficjenta. 

Dla takich odbiorców, którzy wyrażą chęć skorzystania z pomocy doradcy, przy pomocy wolontariuszy skupionych wokół Fundacji oraz jej członków będziemy starali się dotrzeć bezpośrednio, organizując spotkania w domach lub miejscach dogodnych z punktu widzenia osoby potrzebującej.

Dlaczego rozpoczęliśmy działalność?

Nasza Fundacja chciałaby działać na rzecz lokalnych społeczności i realnie pomagać mieszkańcom województwa śląskiego radzić sobie z indywidualnymi problemami, które często są przeszkodą do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres pomocy udzielanej w ramach poradnictwa obywatelskiego będzie obejmował m.in. wsparcie w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji/ repatriacji, finansowych, niepełnosprawności, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności oraz aktywności obywatelskiej. Katalog ten nie jest jednak zamknięty i docelowo zakres świadczonej pomocy zostanie dostosowany do potrzeb osób ubiegających się o wsparcie.

Co oferujemy?

Nasze działania będą przede wszystkim realizowane w przestrzeni wirtualnej, dzięki czemu kontakt z nami będzie ułatwiony i dostępny dla każdego. Nie wykluczamy jednak spotkań stacjonarnych na specjalną prośbę beneficjenta. 

Dla takich odbiorców, którzy wyrażą chęć skorzystania z pomocy doradcy, przy pomocy wolontariuszy skupionych wokół Fundacji oraz jej członków będziemy starali się dotrzeć bezpośrednio, organizując spotkania w domach lub miejscach dogodnych z punktu widzenia osoby potrzebującej.

Dlaczego rozpoczęliśmy działalność?

Nasza Fundacja chciałaby działać na rzecz lokalnych społeczności i realnie pomagać mieszkańcom województwa śląskiego radzić sobie z indywidualnymi problemami, które często są przeszkodą do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zakres pomocy udzielanej w ramach poradnictwa obywatelskiego będzie obejmował m.in. wsparcie w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji/ repatriacji, finansowych, niepełnosprawności, obywatela a instytucji, pozbawienia wolności, spadkowych, konsumenckich, stosunków międzyludzkich, własności oraz aktywności obywatelskiej. Katalog ten nie jest jednak zamknięty i docelowo zakres świadczonej pomocy zostanie dostosowany do potrzeb osób ubiegających się o wsparcie.

poradnictwo 4
grafika zachęcająca

Potrzebujesz pomocy?

skontaktuj się z nami!

belka kopia
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO

AKRONIM-KOLOR
logo proo
1328x560
Skip to content