Skip to content

Czym jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich?

Czym jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich?

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich ma na celu wspieranie organizacji w realizacji ich misji oraz działalności statutowej, poprzez wieloletnie strategie rozwoju. Dotacja przewidziana w ramach programu ma na celu zbudowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych, a także pomóc organizacjom w budowaniu trwałych modeli finansowania ze środków niepublicznych. Program skierowany jest do organizacji, które mają realny plan rozwoju, a także chcą rozwijać swoją sieć, federację lub inne formy aliansów. Wsparcie ma pomóc w wzmocnieniu potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych oraz w nawiązaniu współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to dla naszej organizacji ogromne wsparcie, które pozwoli na zwiększenie naszej roli w społeczeństwie. Dzięki niemu będziemy mogli w jeszcze większym stopniu angażować się  w realizację projektów społecznych, prowadzenie działań edukacyjnych czy szkoleniowych. Dotacja pozwala również na  rozwój infrastruktury organizacji.Dzięki temu programowi będziemy mogli się rozwijać i poszerzać naszą działalność, a nasze społeczeństwo zyska nowe i silniejsze głosy w debacie publicznej.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to przede wszystkim realne zwiększenie oferty dla mieszkańców naszego województwa. Dzięki realizacji kolejnych zadań lokalnych mogą Państwo aktywnie brać udział i inicjatywach i wsparciu lokalnej społeczności.

grafika 1
belka PROO

Dąbrowskie kolędowanie

Paczka Mikołaj

Świąteczne spotkanie

Dzień Kobiet

Dla przedszkolaków

Działania w ramach PROO

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich ma na celu wspieranie organizacji w realizacji ich misji oraz działalności statutowej, poprzez wieloletnie strategie rozwoju. Dotacja przewidziana w ramach programu ma na celu zbudowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych, a także pomóc organizacjom w budowaniu trwałych modeli finansowania ze środków niepublicznych. Program skierowany jest do organizacji, które mają realny plan rozwoju, a także chcą rozwijać swoją sieć, federację lub inne formy aliansów. Wsparcie ma pomóc w wzmocnieniu potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych oraz w nawiązaniu współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to dla naszej organizacji ogromne wsparcie, które pozwoli na zwiększenie naszej roli w społeczeństwie. Dzięki niemu będziemy mogli w jeszcze większym stopniu angażować się  w realizację projektów społecznych, prowadzenie działań edukacyjnych czy szkoleniowych. Dotacja pozwala również na  rozwój infrastruktury organizacji.Dzięki temu programowi będziemy mogli się rozwijać i poszerzać naszą działalność, a nasze społeczeństwo zyska nowe i silniejsze głosy w debacie publicznej.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to przede wszystkim realne zwiększenie oferty dla mieszkańców naszego województwa. Dzięki realizacji kolejnych zadań lokalnych mogą Państwo aktywnie brać udział i inicjatywach i wsparciu lokalnej społeczności.

Działania w ramach PROO

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich ma na celu wspieranie organizacji w realizacji ich misji oraz działalności statutowej, poprzez wieloletnie strategie rozwoju. Dotacja przewidziana w ramach programu ma na celu zbudowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych, a także pomóc organizacjom w budowaniu trwałych modeli finansowania ze środków niepublicznych. Program skierowany jest do organizacji, które mają realny plan rozwoju, a także chcą rozwijać swoją sieć, federację lub inne formy aliansów. Wsparcie ma pomóc w wzmocnieniu potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych oraz w nawiązaniu współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to dla naszej organizacji ogromne wsparcie, które pozwoli na zwiększenie naszej roli w społeczeństwie. Dzięki niemu będziemy mogli w jeszcze większym stopniu angażować się  w realizację projektów społecznych, prowadzenie działań edukacyjnych czy szkoleniowych. Dotacja pozwala również na  rozwój infrastruktury organizacji.Dzięki temu programowi będziemy mogli się rozwijać i poszerzać naszą działalność, a nasze społeczeństwo zyska nowe i silniejsze głosy w debacie publicznej.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to przede wszystkim realne zwiększenie oferty dla mieszkańców naszego województwa. Dzięki realizacji kolejnych zadań lokalnych mogą Państwo aktywnie brać udział i inicjatywach i wsparciu lokalnej społeczności.

Dąbrowskie kolędowanie

Paczka Mikołaj

Świąteczne spotkanie

Dzień Kobiet

Dla przedszkolaków

Galeria wydarzenia “Dąbrowskie kolędowanie”
Galeria wydarzenia “Paczka Mikołaj”
Galeria wydarzenia “Na spacer”
Galeria wydarzenia “Świąteczne spotkanie”
Galeria wydarzenia “Dzień Kobiet”
Galeria wydarzenia “Dla przedszkolaków”
Tablica PROO
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733-612-784
E-mail: biuro@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733-612-784

E-mail: biuro@intytutpanki.pl

Projekt strony zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu PROO

logo proo

Wykonawcą strony jest agencja reklamy Visual Art