Skip to content

Czym jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich?

Czym jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich?

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich ma na celu wspieranie organizacji w realizacji ich misji oraz działalności statutowej, poprzez wieloletnie strategie rozwoju. Dotacja przewidziana w ramach programu ma na celu zbudowanie kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych, a także pomóc organizacjom w budowaniu trwałych modeli finansowania ze środków niepublicznych. Program skierowany jest do organizacji, które mają realny plan rozwoju, a także chcą rozwijać swoją sieć, federację lub inne formy aliansów. Wsparcie ma pomóc w wzmocnieniu potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych oraz w nawiązaniu współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to dla naszej organizacji ogromne wsparcie, które pozwoli na zwiększenie naszej roli w społeczeństwie. Dzięki niemu będziemy mogli w jeszcze większym stopniu angażować się  w realizację projektów społecznych, prowadzenie działań edukacyjnych czy szkoleniowych. Dotacja pozwala również na  rozwój infrastruktury organizacji.Dzięki temu programowi będziemy mogli się rozwijać i poszerzać naszą działalność, a nasze społeczeństwo zyska nowe i silniejsze głosy w debacie publicznej.

Realizacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich to przede wszystkim realne zwiększenie oferty dla mieszkańców naszego województwa. Dzięki realizacji kolejnych zadań lokalnych mogą Państwo aktywnie brać udział i inicjatywach i wsparciu lokalnej społeczności.

grafika 1
belka PROO

Działania w ramach PROO

Wszystkie rezultaty projektu zostały zrealizowane. W ramach zadania został sfinansowany nowy branding organizacji oraz została przebudowana strona internetowa organizacji. Wypracowana została również księga znaków oraz materiały promocyjne organizacji. Zrealizowane zostały planowane działania związane z poprawą stanu infrastruktury organizacji. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się przeznaczyć środki na edukację kadry zarządzającej organizacją oraz sfinansować wydarzenia organizowane przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych. Środki w ramach programu pozwoliły nam na wynajęcie siedziby organizacji oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury umożliwiającej jej funkcjonowanie.

Dzięki PROO poza przebudową strony internetowej, wynajęcia siedziby wraz z naszymi współpracownikami i wolontariuszami zrealizowaliśmy już wiele akcji m.in.: Dąbrowskie Kolędowanie, Paczka Mikołaja, Świąteczne spotkanie w Rybniku, Świąteczne granie, Wyprowadzanie bezdomnych psów ze schroniska, akcję na dzień kobiet, a przed nami jeszcze wiele zaplanowanych działań. Obserwujcie nasz profil, aby być na bieżąco z wydarzeniami i , aby móc brać w nich aktywnych udział.

Zorganizuj z nami swoje pomysły

masz pomysł na akcję dla swojej lokalnej społeczności?
Skontaktuj się z nami!

belka PROO
Tablica PROO
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO

AKRONIM-KOLOR
logo proo
1328x560
Skip to content