Skip to content

Raport ewaluacyjny

Przedstawiamy Państwu wyniki ewaluacji projektu oraz analizę uzyskanych danych.

Głównym źródłem informacji o projekcie były social media. Skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych stanowi kluczowy element dotarcia do potencjalnych uczestników. Z kolei głównym motywującym czynnikiem dla uczestnictwa w projekcie była chęć własnego rozwoju w zakresie spraw rodzinnych. To potwierdza, że projekt spełnił oczekiwania uczestników i odpowiadał na ich potrzeby związane z życiem rodzinnym. Większość uczestników wyraziła zainteresowanie uczestnictwem w festynie kończącym cykl warsztatowy, co sugeruje atrakcyjność proponowanych działań towarzyszących.

Wyniki ankiet wykazały, że większość uczestników była usatysfakcjonowana tematyką warsztatów. To potwierdza trafność doboru treści edukacyjnych związanych z życiem rodzinnym. Projekt znacząco zwiększył motywację uczestników do podjęcia działań i realizacji założonych celów w obszarze rodziny. To istotny efekt edukacyjny, który przyczynił się do pozytywnych zmian w podejściu uczestników do kwestii związanych z życiem rodzinnym. Uczestnicy ocenili swoje kompetencje w różnych obszarach, a średnie oceny wskazują na pozytywny wpływ warsztatów na podniesienie ich kompetencji w dziedzinie życia rodzinnego.

Wiele osób zamierza wykorzystać nabyte umiejętności w swoim życiu prywatnym, co jest istotnym pozytywnym efektem edukacyjnym projektu. To potwierdza praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Projekt okazał się skutecznym i potrzebnym przedsięwzięciem. Wyniki ewaluacji sugerują, że projekt nie tylko spełnił oczekiwania uczestników, ale także zainicjował pozytywne zmiany w ich życiu rodzinnym. Kontynuacja podobnych inicjatyw jest zalecana, zwłaszcza z uwzględnieniem obszarów wymagających dalszej pracy.

Skip to content