Skip to content

Raport z projektu „Superada”

Głównym celem kampanii pod nazwą „Superada” zrealizowanej w latach 2021 – 2023 było wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie powoływania nowych rad oraz wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania tych już istniejących. Projekt skierowany był do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego i dał możliwość nawiązania szerszej współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami działającymi w obrębie III sektora.

Niniejszy raport jest podsumowaniem zrealizowanego przez nas projektu, jak również kompendium wiedzy na temat rad działalności pożytku publicznego oraz zbiorem cennych wskazówek i dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania wspomnianych rad.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją!

Skip to content