Skip to content
logo
logo

Edycja 2022

szkoła liderów 2022 main
szkoła liderów 2022 main

Projekt “Śląska Szkoła Liderów”

Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2022 roku. Jego zadaniem było stworzyć grupę lokalnych i ogólnopolskich liderów wywodzących się z obszaru Województwa Śląskiego. Młodzież poprzez uczestnictwo w zjazdach tematycznych brali udział w debatach, dyskusjach i prelekcjach na temat autoprezentacji, przemówień publicznych, roli lidera oraz roli patriotyzmu i dziedzictwa historycznego Powstań Śląskich dla funkcjonowania Górnego Śląska, a także w kształceniu kompetencji miękkich tj. komunikacji, współpracy w grupie, argumentacji itp. Zakwalifikowani kandydaci mieli możliwość brać udział w wielu warsztatach oraz spotkać zaproszonych gości z świata mediów, polityki, administracji, gospodarki i wielu innych. Uczestnicy do dzisiaj tworzą grupę młodych ,aktywnych osób, którzy biorą udział w licznych lokalnych wydarzeniach. Poza pozyskaniem przez młodzież kompetencji miękkich, poszerzeniu swojej wiedzy, jednym z końcowych rezultatów projektu był poradnik stworzony przez uczestników. 

Wykłady
Patriotyzm nanowo cover

Kontynuując “Patriotyzm Na Nowo”

Szkoła Śląskich Liderów jest kontynuacją zainicjowanego przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańko projektu „Patriotyzm na nowo”. Śląska Szkoła Liderów, jest kolejną odsłoną tego projektu. Na podstawie napisanego wcześniej raportu oraz spotkań z młodymi ludźmi i odbytymi z nimi rozmowami, możemy stwierdzić jasno, że wiemy czego oczekują. Jako uczestnik weźmiesz udział w trzech zjazdach sympozjalnych w Katowicach. Każdy ze zjazdów będzie odbywać się w formule weekendowej. W trakcie zjazdów odbędzie się seria wykładów, debat, debat oxfordzkich, prelekcjach filmowych oraz wycieczki do wyjątkowych miejsc na mapie naszego województwa. Do wygłoszenia prelekcji i wykładów podczas zjazdów zaprosiliśmy wykładowców, znanych historyków, liderów opinii przedstawicieli świata mediów i polityki, a także praktyków z zakresu zarządzania i kompetencji miękkich.

Obserwujcie nas w mediach społecznościowych, aby nie przegapić kolejnej edycji projektu!

Skip to content