Skip to content
logo
logo

Edycja 2023

Szkoła liderów 2023
Szkoła liderów 2023

Zobacz podsumowanie edycji 2023

9 dni warsztatów i zajęć

Blisko 20 uczestników

3 weekendy zjazdów

2 stworzone filmy

Podsumowując Edycję 2023

Tegoroczna edycja projektu to kontynuacja poprzednich inicjatyw takich jak Ślaska Szkoła Liderów edycja 2022, Poznajmy się w Terenie oraz Patriotyzm na nowo.

Dzięki tego typu inicjatyw młodzi uczestnicy, często pochodzący z różnych części naszego kraju mogą poznać inne młode, ambitne i zaangażowane osoby. Jest to również okazja do udziału w wielu warsztatach poprawiających ich wiedze i zdolności. Projekty tego typu są organizowane w różnych częściach Polski, dzięki czemu uczestnicy poznają kulturę regionów.

Każdy z tych projektów kończy się konkretnym efektem. W poprzednich edycjach były to m.in. poradnik i publikacja. W najnowszej edycji naszego projektu produktem końcowym jest film stworzony na podstawie scenariusza przygotowanego przez uczestników pt. Historia Polski i Śląska w obiektywie Pokolenia GEN Z” o tematyce liderów nowego pokolenia.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za liczne zgłoszenia, zaangażowanie, podejście do zajęć oraz atmosferę, którą tworzyli podczas całego projektu.

Projekt “Śląska Szkoła Liderów”

Pierwsza edycja projektu odbyła się w 2022 roku. Jego zadaniem było stworzyć grupę lokalnych i ogólnopolskich liderów wywodzących się z obszaru Województwa Śląskiego. Młodzież poprzez uczestnictwo w zjazdach tematycznych brali udział w debatach, dyskusjach i prelekcjach na temat autoprezentacji, przemówień publicznych, roli lidera oraz roli patriotyzmu i dziedzictwa historycznego Powstań Śląskich dla funkcjonowania Górnego Śląska, a także w kształceniu kompetencji miękkich tj. komunikacji, współpracy w grupie, argumentacji itp. Zakwalifikowani kandydaci mieli możliwość brać udział w wielu warsztatach oraz spotkać zaproszonych gości z świata mediów, polityki, administracji, gospodarki i wielu innych. Uczestnicy do dzisiaj tworzą grupę młodych ,aktywnych osób, którzy biorą udział w licznych lokalnych wydarzeniach. Poza pozyskaniem przez młodzież kompetencji miękkich, poszerzeniu swojej wiedzy, jednym z końcowych rezultatów projektu był poradnik stworzony przez uczestników. 

Wykłady
Patriotyzm nanowo cover

Kontynuując “Patriotyzm Na Nowo”

Szkoła Śląskich Liderów jest kontynuacją zainicjowanego przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańko projektu „Patriotyzm na nowo”. Śląska Szkoła Liderów, jest kolejną odsłoną tego projektu. Na podstawie napisanego wcześniej raportu oraz spotkań z młodymi ludźmi i odbytymi z nimi rozmowami, możemy stwierdzić jasno, że wiemy czego oczekują. Jako uczestnik weźmiesz udział w trzech zjazdach sympozjalnych w Katowicach. Każdy ze zjazdów będzie odbywać się w formule weekendowej. W trakcie zjazdów odbędzie się seria wykładów, debat, debat oxfordzkich, prelekcjach filmowych oraz wycieczki do wyjątkowych miejsc na mapie naszego województwa. Do wygłoszenia prelekcji i wykładów podczas zjazdów zaprosiliśmy wykładowców, znanych historyków, liderów opinii przedstawicieli świata mediów i polityki, a także praktyków z zakresu zarządzania i kompetencji miękkich.

belka_2023_strona-2
Tablica ŚSL 2023
Skip to content