Skip to content

Projekt “Śląska Szkoła Liderów”

ma za zadanie stworzyć grupę lokalnych i ogólnopolskich liderów wywodzących się z obszaru Województwa Śląskiego. Uczestnicy projektu poprzez uczestnictwo w zjazdach tematycznych będą uczestniczyć w debatach, dyskusjach i prelekcjach na temat autoprezentacji, przemówień publicznych, roli lidera oraz roli patriotyzmu i dziedzictwa historycznego Powstań Śląskich dla funkcjonowania Górnego Śląska, a także w kształceniu kompetencji miękkich tj. komunikacji, współpracy w grupie, argumentacji itp.

Wykłady

Kontynuując “Patriotyzm Na Nowo”

Szkoła Śląskich Liderów jest kontynuacją zainicjowanego przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańko projektu „Patriotyzm na nowo”. Śląska Szkoła Liderów, jest kolejną odsłoną tego projektu. Na podstawie napisanego wcześniej raportu oraz spotkań z młodymi ludźmi i odbytymi z nimi rozmowami, możemy stwierdzić jasno, że wiemy czego oczekują. Jako uczestnik weźmiesz udział w trzech zjazdach sympozjalnych w Katowicach. Każdy ze zjazdów będzie odbywać się w formule weekendowej. W trakcie zjazdów odbędzie się seria wykładów, debat, debat oxfordzkich, prelekcjach filmowych oraz wycieczki do wyjątkowych miejsc na mapie naszego województwa. Do wygłoszenia prelekcji i wykładów podczas zjazdów zaprosiliśmy wykładowców, znanych historyków, liderów opinii przedstawicieli świata mediów i polityki, a także praktyków z zakresu zarządzania i kompetencji miękkich.

Patriotyzm nanowo cover

Co należy zrobić, aby się zapisać?

1.Wypełnij poniższy arkusz rekrutacyjny uzupełniając go poprawnie danymi kontaktowymi oraz opisują krótko swoją osobę, działania podejmowane i w kilku zdaniach uargumentuj swój udział w projekcie.

2. Poczekaj na maila z informacją o zakwalifikowaniu się.

3. Przyjedź na zjazd i bez kosztowo korzystaj z doświadczenia prelegentów, serii wykładów i warsztatów oraz wycieczek.  

Zjazdy są bezpłatne i skierowane do osób w wieku od 16 do 30 lat.  Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym poinformowane mailowo oraz o harmonogramie i szczegółach projektu.

Rekrutacja trwa od 22.10.2022 r. do 3.11.2022 r.

Terminy zjazdów Katowice:

4-6 listopad
18-20 listopad
25-17 listopad
Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione mailem do 3 listopada 2022 r.
 
Powiadom znajomych, weźcie udział w projekcie i zdobędzie certyfikat ukończenia „Śląskiej Szkoły Liderów”.
Tablica ŚSL