Skip to content
Logo white

Formularz zapisu na wykłady

Logo white

Formularz zapisu na wykłady

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki z siedzibą w Katowicach przy ul. Kosów 1, telefon: 733-612-784, adres e-mail: biuro@instytutpanki.pl. 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki, w szczególności przeprowadzenia rekrutacji w ramach projektu \\"Śląskie drogi do polskości\\" 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji. 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO

AKRONIM-KOLOR
logo proo
1328x560
Skip to content