Skip to content
“Śląskie drogi do polskości” to inicjatywa, która ma na celu budowanie tożsamości i pamięci wśród mieszkańców regionu Górnego Śląska, związanej z przywiązaniem do ojczyzny. 
 
Poprzez realizację projektu zamierzamy przyczynić się do wzmocnienia pamięci historycznej dotyczącej Powstań Śląskich, procesu,który doprowadził do przyłączenia terenów Górnego Śląska do granic Rzeczpospolitej. Całość zadania jest skierowana do mieszkańców Górnego Śląska, osób w każdej grupie wiekowej.
logo śląska

Wykłady

Część wykładowa to trzy spotkania stacjonarne w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciech Korfantego w Katowicach, podczas których poruszone zostaną podane zagadnienia:

I spotkanie:

 

Powstania Śląskie 

II spotkanie:


Przyłączenie Śląska do Polski i transformacja Śląska

III spotkanie:

Dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska oraz kultura, tradycje, kulinaria, język i rozwój Śląska.

Wykłady zostaną przeprowadzone w atrakcyjny sposób przez osoby kompetentne w zakresie historii i kultury Śląska. Serdecznie zapraszamy do zapisów na wydarzenia poprzez poniższy formularz online! 
 
Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc w wykładach jest ograniczona. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Potwierdzenie rezerwacji miejsca wraz ze szczegółowymi informacjami o spotkaniu, zostanie przesłane na wskazany w formularzu przez Państwa e-mail na około tydzień przed wydarzeniem.

Konkurs

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią twierdząco, nasz konkurs jest skierowany właśnie do Ciebie!
 
Prześlij nam próbkę swoich umiejętności w formie wideo, a my rozpatrzymy twoje zgłoszenie. Przejście na etapie eliminacji wiąże się z zaprezentowaniem stacjonarnym swojej umiejętności. Do wygrania 3 tysiące złotych.

Co należy zrobić by wziąć udział w konkursie?

Stworzyć krótki materiał wideo z prezentacją pracy artystycznej związanej z kulturą Śląska. Przykładowo, może to być recytacja wiersza o śląsku, zaśpiewanie śląskiej ludowej piosenki lub dowolna forma artystycznego przekazu związana z kulturą Śląska.  W pracy można zastosować dialekt śląski, lecz nie jest to obowiązkowe.

Przesłać pracę konkursową na adres slaskiedrogidopolskosci@gmail.com do dnia
15 października 2022 roku, do godziny 12.

W przypadku zakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu; zaprezentować się stacjonarnie na Gali Finałowej w Mysłowickim Ośrodku Kultury w dniu 28 października 2022 roku.

W wiadomości mailowej
powinny się znaleźć:
– temat e-maila: „Śląskie drogi do polskości – zgłoszenie konkursowe”,
– treść e-maila: imię i nazwisko autora 
– link do pliku na Dysku Google lub plik w załączniku, który jest pracą konkursową
– wypełnić i załączyć kartę zgłoszenia, dostępną na stronie Organizatora.
– w załącznikach zamieścić: 
A. skan podpisanego oświadczenia dotyczącego RODO (Załącznik nr 1), 
B. skan podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych (Załącznik nr 2), 
C. w przypadku osób niepełnoletnich skan podpisanej zgody opiekuna prawnego (załącznik nr 3).
 
 
Wyniki etapu eliminacji zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 21 października 2022 roku, natomiast wyniki finałowe będą ogłoszone na koniec Gali Finałowej Konkursu w Mysłowickim Ośrodku Kultury w dniu 28 października 2022 roku. 
 
Szczegóły konkursu podane są w regulaminie poniżej.

“Projekt realizowany jest ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Edycja 2022”.

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733-612-784
E-mail: biuro@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733-612-784

E-mail: biuro@intytutpanki.pl

Wykonawcą strony jest agencja reklamy Visual Art