Skip to content

Projekt “Superada”! Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Bielsku-Białej!

3211223

W czwartek, 17 sierpnia, w Centrum Organizacji Pozarządowych działającym przy Urzędzie Miasta Bielsko-Biała odbyło się spotkanie z przedstawicielami III sektora działającymi na terenie miasta. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu “Superada”, który realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

Spotkanie zorganizowane w Bielsku-Białej miało na celu między innymi zapoznanie uczestników z tematem lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wsparcie środowiska III sektora na terenie miasta. W wydarzeniu udział wzięli społecznicy z bielskich organizacji pozarządowych, członkowie funkcjonującej na terenie miasta Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele urzędu. Uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z życiem miasta, nawiązać nowe kontakty oraz porozmawiać o problemach organizacji III sektora na sczeblu lokalnym. 

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Skip to content