Skip to content

Projekt “Superada”! Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Bieruniu

3211223

W sobotę, 16 lipca, w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bierunia. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu “Superada”, który realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

Spotkanie zorganizowane w Bieruniu miało na celu przybliżenie jego uczestnikom tematu lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wsparcie środowiska III sektora na terenie miasta. W wydarzeniu udział wzięli członkowie bieruńskich organizacji pozarządowych, społecznicy, osoby zaangażowane w życie miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz. Uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z życiem miasta, nawiązać nowe kontakty oraz porozmawiać o problemach organizacji III sektora w swoim mieście.

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu odbędzie się  23 lipca w Cieszynie. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 733-612-784 oraz przesyłając wiadomość na adres superada@intytutpanki.pl.

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: superada@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: superada@intytutpanki.pl

Skip to content