Skip to content

Projekt “Superada”! Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Bytomiu!

3211223

W poniedziałek, 16 października, w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych „lokal” w Bytomiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami III sektora działającymi na terenie miasta. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu “Superada”.

Spotkanie zorganizowane w Bytomiu miało na celu przede wszystkim integrację miejskiego środowiska NGO jak również zapoznanie z tematem lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego tych uczestników, którzy do tej pory o nich nie słyszeli. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele bytomskich organizacji pozarządowych, członkowie funkcjonującej na terenie miasta Rady Działalności Pożytku Publicznego, społecznicy oraz przedstawiciele urzędu. Nie zabrakło również włodarza miasta – Prezydenta Mariusza Wołosza, który przywitał uczestników i podziękował wszystkim uczestnikom za aktywną działalność na rzecz miasta. Podczas spotkania każdy mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z życiem miasta, nawiązać nowe kontakty, wziąć udział w praktycznych warsztatach oraz porozmawiać o problemach organizacji III sektora na sczeblu lokalnym. 

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Skip to content