Skip to content

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
w Jastrzębiu-Zdroju!

 

3211223

26 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zorganizowane zostało kolejne już w tym roku spotkanie w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali członkowie lokalnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społecznicy.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w 20 wybranych miastach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad.

W spotkaniu zorganizowanym w Jastrzębiu-Zdroju udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele jastrzębskich organizacji pozarządowych zainteresowani integracją lokalnego III sektora. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na temat działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, wziąć udział w warsztatach oraz wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji organizacji pozarządowych w mieście.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Skip to content