Skip to content

Projekt “Superada” – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Lędzinach!

3211223

W sobotę, 2 lipca, na terenie miasta Lędziny zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Lędziny. Było to pierwsze z 20 spotkań, które zorganizowane zostaną na terenie województwa śląskiego w ramach projektu “Superada”, realizowanego przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki.

Celem spotkania było przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego, jak również wsparcie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu udział wzięli członkowie lędzińskich organizacji pozarządowych, społecznicy, osoby zaangażowane w życie miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z tematem Rad Działalności Pożytku Publicznego, ale także nawiązać nowe kontakty i porozmawiać o sytuacji i problemach organizacji III sektora w swoim mieście. Owocem wspólnych rozmów było wiele pomysłów i deklaracji, które z pomocą organizatorów spotkania w najbliższym czasie będą wdrażane w życie.

Kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu, na które serdecznie zapraszamy, odbędzie się już 16 lipca w Bieruniu! Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 733-612-784 oraz przesyłając wiadomość na adres superada@intytutpanki.pl.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: superada@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: superada@intytutpanki.pl

Skip to content