Skip to content

Projekt “Superada”! Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Mysłowicach!

3211223

7 listopada w Mysłowickim Ośrodku Kultury zorganizowane zostało jedno z ostatnich już spotkań organizowanych w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społecznicy działający na terenie miasta.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w wybranych miastach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu zorganizowanym w Mysłowicach udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych (w tym również przedstawiciele miejskiej RDPP) i społecznicy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na wiele tematów oraz wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji III sektora w mieście. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie było dla wszystkich okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń, co przełoży się na jeszcze lepszą współpracę na linii NGO – RDPP – miasto.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

belka SUPERADA
Skip to content