Skip to content

Projekt “Superada”! Drugie spotkanie dla przedstawicieli III sektora w powiecie bieruńsko-lędzińskim!

3211223

W poniedziałek, 3 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bieruniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu “Superada”.

Dzięki współpracy Fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki, która jest realizatorem projektu ze stowarzyszeniami działającymi na terenie m.in. Bierunia i Lędzin, podpisany został pierwszy wniosek o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkania w ramach projektu „Superada” odbyły się już na terenie Bierunia i Lędzin w lipcu br. i spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli III sektora, lokalnych społeczników oraz przedstawicieli władz. Wspólne podpisanie wniosku o powołanie RDPP jest zwieńczeniem wspólnych działań i stanowi przykład dla innych miast i powiatów, w których odbywają się zajęcia.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: superada@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: superada@intytutpanki.pl

Skip to content