Skip to content

Projekt “Superada”!

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Radzionkowie

3211223

19 września w radzionkowskim Centrum Kultury „Karolinka” zorganizowane zostało kolejne w tym roku spotkanie w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali mieszkańcy Radzionkowa – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w 20 wybranych miastach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu zorganizowanym w Radzionkowie udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele radzionkowiskich organizacji pozarządowych i społecznicy. Uczestnicy mieli okazję poznać wzajemnie profile swoich działalności oraz wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji III sektora w mieście.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Skip to content