Skip to content

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Sosnowcu

3211223

7 czerwca w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowane zostało pierwsze w tym roku spotkanie w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali mieszkańcy Sosnowca – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w 20 wybranych miastach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu zorganizowanym w Sosnowcu udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele sosnowieckich organizacji pozarządowych i społecznicy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na temat działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji III sektora w mieście.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Skip to content