Skip to content

Projekt „SUPERADA” – punkt konsultacyjny dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Świętochłowice

3211223

12 grudnia w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Świętochłowice, realizowane w ramach projektu „Superada”. W ramach spotkania osoby zainteresowane mogły między innymi skorzystać z indywidualnych konsultacji i zasięgnąć informacji na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowanie działań statutowych. Spotkanie było kontynuacją warsztatów zorganizowanych w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach we wrześniu br. Zwieńczeniem obu spotkań jest integracja środowiska III sektora oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz miasta.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Uczestnicy mieli okazję nawiązać nowe kontakty i porozmawiać o sytuacji i problemach organizacji III sektora w swoim mieście. Komentarze, uwagi, sugestie i propozycje dotyczące m.in. działalności Rad Działalności Pożytku Publicznego stanowią cenny materiał, który z pewnością wykorzystany zostanie w przyszłości.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności. 

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

belka SUPERADA
Skip to content