Skip to content

Projekt “Superada”!

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Świętochłowicach

3211223

17 września siedzibie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zorganizowane zostało kolejne już spotkanie w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali mieszkańcy Świętochłowic – przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta oraz członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w 20 wybranych miastach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach udział wzięli przede wszystkim członkowie świętochłowickich organizacji pozarządowych, członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i społecznicy. Nie zabrakło również przedstawiciela Urzędu Miasta Świętochłowice – Pani Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych w Kancelarii Prezydenta.

Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na temat działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji III sektora w mieście. Ciekawe pomysły, cenne sugestię, ale i konstruktywne uwagi z pewnością pozwolą uskutecznić działalność lokalnej RDPP.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: superada@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: superada@intytutpanki.pl

Skip to content