Skip to content

Spotkanie z przedstawicielami III sektora w Zabrzu

3211223

21 czerwca w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zorganizowane zostało drugie w tym roku spotkanie w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społecznicy działający na terenie miasta.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w 20 wybranych miastach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu zorganizowanym w Zabrzu udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele zabrzańskich organizacji pozarządowych i społecznicy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać na temat działalności Miejskiej Rady Pożytku Publicznego oraz wymienić się poglądami dotyczącymi sytuacji III sektora w mieście.

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Link do strony projektu: https://instytutpanki.pl/superada/

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

belka SUPERADA
Skip to content