Skip to content

Projekt “Superada”! Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w powiecie częstochowskim!

3211223

22 listopada na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego “Niezapominajka” w gminie Kłomnice zorganizowane zostało ostatnie już spotkanie w ramach projektu „Superada”. Nad kondycją III sektora dyskutowali przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz społecznicy działający na terenie powiatu częstochowskiego.

Projekt „Superada” realizowany jest przez Fundację Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki. Celem warsztatów prowadzonych w 20 wybranych miejscowościach województwa śląskiego jest przede wszystkim przybliżenie uczestnikom słabo znanego tematu Rad Działalności Pożytku Publicznego. Spotkania mają służyć również wsparciu środowiska lokalnych organizacji pozarządowych oraz zapewnieniu pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. 

W spotkaniu zorganizowanym w Porębie udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele miejskich organizacji pozarządowych i społecznicy. Dzięki współpracy Fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki (realizator projektu „Superada”) ze stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu częstochowskiego przygotowany i złożony na ręce starosty został kolejny wniosek o powołanie lokalnej Rady Działalności Pożytku Publicznego!

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

belka SUPERADA
Skip to content