Skip to content
UL talet 3
poczucie wartości
I warsztaty
Budowa poczucia własnej wartości i
poprawa kompetencji interpersonalnych:


 Dzięki szkoleniom prowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów członek uniwersytetu poprawi swoje umiejętności w zakresie negocjacji, pracy zespołowej, zachowań asertywnych oraz zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym.

II warsztaty
Kształtowanie kompetencji cyfrowych

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa w sieci. Rozwiną swoje umiejętności w zakresie rozumienia technologii, otwarcia na interakcje z internetowym światem. Zostaną ukierunkowani i nastawieni na innowacyjność i błyskawiczną adaptację wirtualnej przestrzeni. Poszerzą swoje zdolności w efektywnym wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

bezpieczeństwo
prowadzenie działalności
III warsztaty
Podstawy Przedsiębiorczości

Uczestnicy zostaną znajomieni z podstawowymi zasadami prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. Pogłębią wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i finansów.

IV warsztaty
Kształtowanie podstaw ekologicznych:

Uczestnicy zostaną zaznajomieni z potrzebą dbania o środowisko naturalne, w tym koniecznością oszczędzania wody oraz używania ekologicznych form ogrzewania. Pogłębią świadomość istotności ekologii.

ochrona środowiska
postawy patriotyczne
V warsztaty
Kształcenie podstaw patriotycznych i wrażliwości kulturalnej:

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach artystycznych, mających na celu uwrażliwienia ich na sztukę związaną z patriotyzmem i dziedzictwem narodowym.

Warsztaty odbędą się w miastach:

Wodzisław Śląski

13.07 / 02.08 / 19.08
26.08 / 30.08

Racibórz

20.07 / 27.07 / 10.08
17.08 / 24.08

Dąbrowa Górnicza

październik 2022 r.listopad 2022 r.grudzień 2022 r.

belka UL v4
belka patroni
Tablica Uniwersytet 2 2022
Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875
E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733 410 875

E-mail: biuro@instytutpanki.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich
na lata 2018-2030 PROO

AKRONIM-KOLOR
logo proo
1328x560
Skip to content