Skip to content

Projekty i wydarzenia

Organizowane przez Inststytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki

wydarzenia UL

Górnośląsko-Zagłębiowski Uniwerystet Ludowy

Górnośląsko-Zagłębiowski Uniwersytet Ludowy jest inicjatywą wychodzącą naprzeciw potrzebą najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu. W ramach kompleksowego cyklu nauczania chcemy wpłynąć na poprawę poziomu życia kilkuset mieszkańców regionu i wspomóc rozwój ich kompetencji i umiejętności.

superada wydarzenie

SUPERADA

SUPERADA to kampania na rzecz promocji lokalnych rad działalności pożytku publicznego, która zakłada wzmocnienie udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcie w zakresie bieżącego funkcjonowania. Projekt skierowany jest do organizacji
społecznych działających na terenie województwa śląskiego, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami i jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

241843160_278199230798045_7722095250901327760_n

Patriotyzm naNowo

Projekt Patriotyzm naNowo ma za zadanie stworzyć grupę lokalnych i ogólnopolskich liderów wywodzących się z obszaru Górnego Śląska, kierującymi się w swoim życiu wartościami patriotycznymi, na pierwszym miejscu stawiających dobro swojej ojczyzny. Poprzez szeroką akcję promocyjną oraz rekrutację wśród wyróżniających się studentów, absolwentów i uczniów szkół średnich zamierzamy dotrzeć do najaktywniejszych i najwybitniejszych liderów środowisk młodzieżowych. Uczestnicy projektu poprzez uczestnictwo w czterech zjazdach tematycznych będą uczestniczyć w debatach, dyskusjach i prelekcjach na temat roli patriotyzmu i dziedzictwa historycznego Powstań Śląskich dla funkcjonowania Górnego Śląska. W trakcie trwania projektu uczestnicy będą pracować nad raportem dotyczącym roli patriotyzmu i rekomendacji jak przekazywać te wartości wśród młodych Polaków i Ślązaków. Najważniejszym rezultatem projektu będzie uformowanie i stworzenie grupy młodych liderów stanowiących o przyszłości Polski i Śląska.

241843160_278199230798045_7722095250901327760_n
KFP_634348

Maszkiety i Konkrety – przegląd śląskiej kultury regionalnej

Zadaniem projektu “Maszkiety i konkrety — przegląd śląskiej kultury regionalnej”, jest przede wszystkim integracja środowiska kół gospodyń wiejskich oraz innych organizacji funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, działających w obszarze propagowania kultury ludowej i folkloru. Zależy nam na propagowaniu organizacji dbających o lokalne tradycje, w poszanowaniu wartości propolskich i patriotycznych, oraz śląskich. Jednym z naszych statutowych celów jest promocja i wymiana lokalnych kulinarnych, kulturalnych i ludowych tradycji.

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki
ul. Kosów 1, 40-541 Katowice
NIP: 9542820402
Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733-612-784
E-mail: biuro@intytutpanki.pl

Dane Instytutu:

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki

ul. Kosów 1, 40-541 Katowice

NIP: 9542820402

Regon: 387534397

Dane Kontaktowe:

Tel: 733-612-784

E-mail: biuro@intytutpanki.pl

Wykonawcą strony jest agencja reklamy Visual Art